Apex pumps

Specijalista za metalne centrifugalne pumpe s mehaničkom zaptivkom

Centrifugalne pumpe za najsloženije aplikacije, dizajnirane i proizvedene u Velikoj Britaniji

Apex Pumps ima jedan od najširih programa centrifugalnih pumpi u Velikoj Britaniji već više od 30 godina.
Apex je razvio nove proizvode i serije pumpi, te inovativna rešenja.
Model pumpi ISF u skladu s ISO 2858 sa stabilnim karakteristikama pritiska i protoka, robusnim i pouzdanim rasporedom ležajeva, čini popularnim izborom za neke od najzahtevnijih primena. Dostupne su i pumpe prema API 610 standardu, u potpunosti proizvedene u Velikoj Britaniji u skladu s najnovijim 11. izdanjem standarda.

 • TD Pumps – potisna prirubnica od 32 mm do 250 mm. Dizajn izvlačenja unazad za lako održavanje u skladu je s DIN 24255 standardom. Sposobne za pumpanje velikog broja tečnosti i kompatibilne s Vortex radnim kolom.
 • TC Pumps – horizontalna usisna pumpa u blok izvedbi u skladu s DIN 24255 standardom. Širok raspon veličina pumpi. Sposobne za pumpanje velikog broja tečnosti i kompatibilne s Vortex radnim kolom.
 • ISF Pumps – „end suction“ pumpa u skladu s ISO 2858 i ISO 5199. Idealno rešenje za zahtevne primene kao što su rafinerije, hemijski procesi i mnoge industrijske primene. Dizajn visoke efikasnosti s niskim NPSHr vrednostima.
 • API Pumps – asortiman pumpi za teške uslove rada, u skladu s API 610 11. izdanje. Dizajniran za najteže zadatke pri rukovanju ugljovodonicima i hemikalijama pri visokim temperaturama i pritiscima. Pumpe su modularne konstrukcije i dostupne u širokom rasponu materijala, uključujući čelik, nerđajući čelik, dupleks nerđajući čelik i titan.
 • TVL Pumps – vertikalne magnetne pumpe za ugradnju u rezervoar, jamu ili korito. Pumpe mogu biti dizajnirane za ugradnju na bilo koji gornji deo rezervoara koji čini deo poklopca. Vratilo je potpomognuto potisnim ležajem na vrhu i sintetičkim ležajem uz radno kolo s dodatnim međuležajevima vratila po potrebi.
 • ESL Pumps – potisna prirubnica od 200 mm (8 ″) do 450 mm (18 ″), protoci do 3000 m3/h, visine dobave do 180 m. Dostupan je efikasan dizajn s različitim sistemima zaptivanja vratila. Pogodno za primene u kojima nije potrebna HS pumpa s podeljenim kućištem. Manje veličine dostupne su i u blok izvedbi.
 • ISFC Pumps – „end suction“ pumpa u skladu s ISO 2858 i ISO 5199. Idealna kada je prostor ograničen, ali je potrebna pouzdanost za zahtevne primene poput rafinerije, hemijske industrije i slično. Dizajn visoke efikasnosti s niskim NPSHr vrednostima.
 • HP/HV Pumps – Horizontalne i vertikalne višestepene centrifugalne pumpe za visoke pritiske, pogodne za industrijsku primenu čak i s vrlo agresivnim tečnostima. Maksimalni protoci preko 1200 m3/h, napor do 900 m.
 • EMF Pumps – su dizajnirane za efikasno rukovanje velikim količinama vode, sa nižim i srednjim naporom.
 • HS Pumps – jednostepene pumpe s aksijalno deljivim kućištem sa radnim kolom sa dvostrukim ulazom, potisne prirubnice od 150 mm do 400 mm. Dizajnirane i razvijene posebno za različite primene i potrebe neprekidnog rada u industriji. Dostupne i u visokopritisnim i kompaktnim varijantama.
 • Vortex Pumps – rasponi TD i TC pumpi s vrtložnim Vortex radnim kolom za primenu u rukovanju čvrstim materijama. Širok raspon veličina u skladu je sa standardom DIN 24255, sposobne za transport raznih tečnosti s čvrstim materijama u suspenziji do 30 mm. Dostupne s prečnikom radnog kola do 250 mm.
 • Coating Pumps – Apex ima bogato iskustvo u premazivanju pumpi i može ponuditi prilagođenu uslugu premazivanja prema Vašim zahtevima.