Habermann Aurum Pumpen

Specjalista za bager pumpe

Habermann Aurum Pumpen jedan je od vodećih proizvođača oklopljenih bager pumpi za hidraulični transport fluida (hidromešavina) s visokim sadržajem čvrstih i abrazivnih čestica kao što su pepeo i šljaka, mlevena ruda, hemijski agresivan mulj i tako dalje. Gotovo 100 godina iskustva i stručnost više od 30 000 pumpi koje se koriste širom sveta.

Bager pumpe koriste se u rudarskoj i mineralnoj industriji, pri vađenju sirovina, energetskoj industriji, industriji čelika, hemijskoj industriji, pigmentnoj industriji, industriji za proizvodnju šećera, za transport peska i šljunka, za hidraulički transport nasipnih materijala, tuneliranju i specijalnom građevinarstvu. Fokus je na prilagođenim pumpama, od kojih mnoge rade bez problema više od 60 godina. Proizvođač sa sedištem u gradu Bochumu, razvija i proizvodi pumpe visoke tehnologije i ventile koji su širom sveta poznati po svojoj pouzdanosti, preciznosti i jednostavnosti za upotrebu.


Tipovi bager pumpi:

  • Serija HPK – oklopljene pumpe visoko otporne na habanje i otporne na koroziju s elastičnom oblogom svih hidrauličkih delova koji dolaze u kontakt s medijumom
  • Serija NPK – pumpe za teške uslove izrađene od livenog materijala otpornog na habanje, otpornog na koroziju, tvrdoće do 650 HB
  • Serija NPW – idealno za industrijsko rukovanje
  • Serija KB – bager pumpa za izgradnju tunela I specijalnu niskogradnju
  • Serija N – blindirana oklopna pumpa sa sopstvenim koritom
  • Challenger Serija CRM/CRP – podvodna pumpa u potpunosti metalna ili sa elastičnom oblogom hidrauličkih delova
  • Serija V300/V320/V340 – vertikalna pumpa za medijume koji sadrže gasove i penu i nekontinuirani usis
  • Serija V330 – vertikalna pumpa bez zaptike s otvorenim sistemom i sopstvenom dovodnom cevi
  • Serija V1/V2 – bager pumpa sa dugim ili dvostrukim vratilom i srednjim ležajem